יום שלישי, 31 במרץ 2015

בית הדין העליון של איגוד השחמט

בית הדין העליון של איגוד השחמט                                     ערעור על החלטת מנהלת הליגה

המערערת: מועדון אס"א תל אביב
המשיבה: מועדון אליצור פתח תקווה

נדון ביום 30.3.2015
אב בית הדין עו"ד נועם קוריס, חבר בית הדין עו"ד אלכסנדר כהן, חבר בית הדין עו"ד איתמר טורס

החלטה
בפנינו ערעור על החלטת מנהלת הליגה לפיו מבקשת המערערת לקבוע, כי יש להורות על הפסד טכני כנגד המשיבה אליצור פתח תקווה, לאור ששחקניה עזבו את משחק הליגה בין הצדדים, לאחר ששחקני המערערת איחרו ב- 40 דק למשחק ומנהל הליגה חווה דעתו בטעות כי בכך מתקיימים תנאים להורות על הפסד טכני כנגד המערערת.
טרם קיבלנו את החלטתנו כאן, עיינו גם בחוות דעתו של היועמ"ש של איגוד השחמט שחוותה דעה שיש לקבוע משחק חוזר בין הקבוצות, מבלי להפחית את זמני האיחור של שחקני המערערת.
החלטת בית הדין העליון הנה, כי יש לפעול בהתאם לתקנון הליגה ויש לקבוע משחק חוזר בין הצדדים, תוך הפחתת 40 דק' האיחור משחקני המערערת וזאת בהתאם לנימוקים שראינו לנגד עיננו, כדלקמן:

1.     אין מחלוקת בין הצדדים, כי בהתאם לתקנון הליגה, היה על הצדדים לקיים את המשחק תוך     הפחתת זמן האיחור של הקבוצה המערערת. כך היה נעשה בפועל גם אילולא טעותו של מנהל הליגה שלא נעשתה לדעתנו באשמתו של אף אחד מהצדדים.
2.     נאמר כבר עתה, כי אין לדעתנו נפקות לסיבות האיחור ואף תקנון הליגה אינו מתייחס לסיבות שונות לאיחור למשחק אלא קובע פתרון אחיד לכל איחור מכל סיבה שהיא.
3.     אין מחלוקת בין הצדדים, כי מנהל הליגה הטעה בתום לב ובזמן אמת את הצדדים לחשוב, כי הוראות תקנון הליגה שונות וכי לאור המצג שהיה לעיני הצדדים פעלו הצדדים כפי שפעלו ולא מצאנו בכך משום הפרת חובת תום הלב או הפרת החובה לרוח הספורטיבית.
4.     לא מצאנו לנכון גם להעניש איש מהצדדים עקב הסתמכותו על מצגי מנהל הליגה ואנו סבורים שאין להעניש קבוצה בגין הסתמכות על דברי מנהל הליגה וזאת בין היתר מתוך מדיניות רצויה שלפיה יוכלו מנהלי הקבוצות להסתמך על מצגי מנהל הליגה ולא יאלצו לפקפק ולבדוק בעצמם כל מצג ומצג שיגיע ממנהל הליגה בעתיד.
5.     עיינו בטענות הצדדים בדבר הצורך בהכרעה ספורטיבית ואנו מקבלים גם עמדה זו, לפיה משחקי הליגה צריכים להיות מוכרעים עד כמה שניתן, על גבי לוח המשחק.
6.      עיינו גם בהפניית המערערת לערעור נוער מספר 2014/5, שם נקבע כי הקבוצה המאחרת (באותו  מקרה לא הגיעה הקבוצה כלל) נאלצה לפצות את הקבוצה המארחת בפיצוי כספי ולאחר ששקלנו  גם אפשרות זו הגענו לכלל מסקנה שאין בפיצוי הכספי משום תחליף להוראות התקנון.
7.    בנסיבות העניין לא מצאנו לחייב את הצדדים בהוצאות הערעור והתגובה.

עו"ד איתמר טורס                                 עו"ד נועם קוריס                        עו"ד אלכסנדר כהן

חבר בית הדין                                       אב בית הדין                              חבר בית הדין

יום חמישי, 19 במרץ 2015

ואז תבואי- הראל מויאל

ואז תבואי 
הראל מויאל 
מילים ולחן: נדב ביטון
קיים ביצוע נוסף לשיר זה 

אני יוצא למסע של חיים
לחפש אותך
והיא בלתי מושגת
אולי היא איננה
כל השירים הם רק עליה
כותבים לי, מציירים את דמותך
באריכות של זמן ונצח,
אבל בסוף אמצא אותך

ואז תבואי, תבואי אלי
לבושה בשמלה לבנה
יחפה בכפות הרגליים
והעיניים מלאות אהבה
ואז אשיר לך שיר של פריחה
והלב יתרוקן מעצבות
ואני אתענג מיופייך
אהובה שלי, אם תשארי

אני רוצה לשאול שאלות
להבין את דרכו של עולם
אני נודד בין טעויות
ללא כיוון, ללא שליטה
להיאחז במשהו
ואולי יש עוד סיכוי

שאת תבואי, תבואי אלי...