יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

עו"ד נועם קוריס - קובץ פסי'קה בדין משמעתי - לשכת עורכי הדין...

בד"מ 17/10 לשכת עורכי הדין נ' עו"ד אייל ראובינוף (פורסם בפדאור אתיקה): "אין בידנו לקבל גם את טענות המתלונן בכל הנוגע לאחריות משמעתית שילוחית של הנאשם למעשי ו/או מחדלי עובדיו שכן הלכה היא כי על עבירות משמעת, שהינן בעלות אופי עונשי, לא יחולו (בדרך כלל) דיני האחריות השילוחית"

בד"מ 149/93 לשכת עורכי הדין נ' פלוני ואח' (פורסם בפדאור אתיקה) : "טוב עשה ב"כ הקובל כשבחר לזנוח את הקונסטרוקציה המשפטית של אחריות שילוחית, שכן הלכה היא כי על עבירות משמעת, שהינן בעלות אופי עונשי, לא יחולו (בדרך כלל) דיני האחריות השילוחית."

בד"מ 120/02 הועד המחוזי נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאור אתיקה): "בהסתמך על הכלל הידוע בדבר חוסר קיומה של אחריות שילוחית בהליכים משמעתיים (על"ע 9/73 פלוני נ' הועד המחוזי ת"א, פ"ד כט(1)7) הנני מוצא כי אין לבסס כאן הכרעה בדבר עבירות משמעתיות."

ע"א 7162/06 צבי שטרן נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (פורסם בנבו): "נטלי הראיה בבית הדין המשמעתי דומים לאלה הנהוגים בהליך הפלילי"

ברש 1958/09 עו"ד ניק ברי נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב(פורסם בנבו): "להליכם משמעתיים אופי מעין פלילי"

בדמ 129/11 ועדת האתיקה נ' עו"ד אבי ברעם (פורסם בפדאור אתיקה): "אינני סבור כי ניתן להטיל אחריות מוחלטת או אבסולטית על בעל משרד עורכי דין ביחס לכל מחדל או טעות שננקטו מצד עובדיו השכירים..."

בד"מ 69/07 הועד המחוזי נ' עו"ד פלוני, (פורסם בפדאור אתיקה): "אנו יודעים, שחלק ניכר מפעולות משרדו של עורך דין, שהן בעלות אופי טכני או ביצועי גרידא, נעשות כרגיל בדרך השגרה על ידי עובדי המשרד. בדרך כלל, אין לייחסן לו עצמו ולהטיל עליו את האחריות בגינן."

בד"א 15/84 עו"ד פלוני נ' הועד המחוזי (פורסם בפדאור אתיקה): "אנו מסכימים עם ב"כ המערער 1 כי אין להחיל את העיקרון של אחריות שילוחית כפי שהוא מקובל בדיני הנזיקין, וליישמו לעבירות משמעת, כשם שלא יחול עקרון זה על עבירות פליליות."

בד"א 53/01 עו"ד פלוני נ' ועד מחוז תל אביב (פורסם בפדאור אתיקה): "אחריות שילוחית שאינה חלה בעבירות אתיות"

ערעור לשכת עורכי הדין 9/73 פלוני נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, תל אביב יפו, פ"מ כט(1) 007: "על עבירת משמעת, שהיא בעלת אופי ענשי, לא יחולו בדרך כלל דיני האחריות השלוחית..."

בד"מ 27/06 ועד מחוז תל אביב נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאור אתיקה): "אחריות אתית היא מטיבה אחריות אישית ישירה ולא שילוחית."

דיון נד/3-116 (ארצי) סמי מזרחי נ' רשות שדות התעופה, פד"ע כז 217: "בשל אופיו של ההליך המשמעתי, הדומה להליך הפלילי..."

עש"מ 3275/91 בכרך נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(5) 401: "דיני נפשות נחשבים לחמורים יותר בתוצאותיהם, ונדרשת מידה גבוהה יותר של הוכחה מאשר מאזן הסתברות בלבד. הדין המשמעתי מצטרף מבחינה זו להליך הפלילי, כי זו משמעותו לאשורה. משנדחית, לצורך הדין המשמעתי, הרמה הנהוגה במשפט האזרחי כבלתי ישימה להוכחת עניינים של המשמעת."

בד"מ (ת"א) 35/74 הוועד המחוזי נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאור אתיקה): "הנאשם אינו אחראי במישרין בגין הודעתו לפחות לא אחריות טכנית, באין אחריות שילוחית בדיני משמעת מקצועית"


הבחירות לוועד ההורים בוטלו בהתערבות ביהמ"ש מאת משרד עו"ד נועם קוריס...

בס"ד

הבחירות לוועד ההורים בוטלו בהתערבות ביהמ"ש מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס

השופט ברוך אזולאי - ס.נשיא קבע, כי הדרך הראויה לטיפול בבחירות לוועד ההורים היא בקיום בחירות במתכונת מוסכמת ובמועד מוסכם בין כל הגורמים הנוגעים לעניין, לרבות ועד המורים. להלן, ביאור פסק דינו בנושא.
תלונות שווא-אלימות במשפחה ומה 


נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/44417">מאיה הרצברג אלון</a> תופעת תלונות השווא הולכת ומתרחבת.  תלונות שווא מעסיקות את מערכות הרווחה, המשטרה והמשפט.
לא מעט אנשים, ביניהם  עורכי דין העוסקים בענייני משפחה, מאמינים שהגשת תלונה נגד בן או בת הזוג, המצויים בהליכי פירוד או גירושין, שתגרום להרחקתם מהבית או מהילדים, תפגע בהם כלכלית וכיו"ב, תיטיב עם בן הזוג השני, תשפר את מצבו בתהליך ותסייע בידו, כאמצעי לחץ, להשגת יתרון בסופו של יום בו ייקבעו חלוקת הרכוש, דמי המזונות, סידורי המשמורת וזמני השהות עם הילדים.
כמובן שטעות חמורה היא. יתרונות משיגים בדרכים כשרות וחוקיות. לכל מתדיין הזכות הלגיטימית לקדם את האינטרסים שלו בהליך, בתבונה וביושר  על מנת להשיג תוצאה צודקת.
תלונות שווא עשויות לגרום נזק בלתי הפיך לאדם שנגדו מתלוננים. לפגוע בשמו הטוב, בחרותו, לסבך אותו בפלילים, להרחיקו מביתו וילדיו, לפגוע במקור הפרנסה שלו ובמקצוע שלו, לשבור את נפשו ועוד.. כאשר מדובר בבני זוג בהווה או בעבר, גם מגיש תלונות השווא יפגע מכך. כל נזק כלכלי, אישי ומשפטי לאחד מההורים, יפגע ביכולתו ההורית והכלכלית, לזון את הילדים ולספק את צרכיהם ובהכרח יגרום לנטל כבד יותר על ההורה השני.
הגשת תלונת שווא הינה מעשה אלים, תוקפני ופוגעני.
אולם. לא אלו בלבד. לתלונות השווא השפעה הרסנית על היכולת של רשויות הטיפול, האכיפה והשיפוט להתמודד באופן מיטבי, מקצועי ומהיר עם תלונות האמת בגין אלימות במשפחה.
אם הרשויות לא יאלצו להתעסק עם כמות אדירה של תלונות שווא אשר מאחוריהן רק טקטיקה, הן יהיו פנויות להתמודד עם כל סוגי האלימות הקיימת באמת במשפחה. אלימות נגד ילדים, אלימות ילדים נגד הורים, אלימות בין בני זוג.
כיום ההנחיה היא לא לנקוט הליכים כנגד מגישי תלונות השווא גם כאשר מתברר כי לא היה להן כל בסיס אמיתי. אין כל סנקציה על האקט הבזוי הזה אשר עלול להרוס לאנשים את מהות חייהם. הטענה היא שהסנקציות ימנעו מנפגעי אלימות במשפחה להתלונן, בשל החשש שטענתם לא תוכח. זוהי טעות חמורה. מערכת יעילה ונקייה מתלונות שווא תהיה מסוגלת לחקור את תלונות האמת ולהעמיד לדין את האלימים.
הטוענים לכך שאין לנקוט בהליכים נגד מגישי תלונות שווא, בדרך כלל, מבקשים להגן על נשים שנחשפות לאלימות, אלא, שמלחמתם נגד הסנקציות על תלונות השווא, כחרב פיפיות, היא אשר פוגעת בנשים הנפגעות מאלימות, באשר הרשויות: רווחה, משטרה ומשפט, מוצפות בטענות, תלונות ותביעות סרק, כי הסכר נפרץ, אין מניעה ואינן פנויות לטפל בתלונות האמת ולהגן על אותן נשים מפני הפגיעה הבאה, או חלילה הרצח הבא.
הגיעה העת לנקוט ביד קשה נגד מגישי תלונות השווא. זהו ערך חברתי לאומי מן המדרגה הראשונה להעמיד לדין מתלונני שווא ולהענישם במלוא חומרת הדין למען יראו וייראו.
לסיכום, כצעד ראשון במאבק כנגד האלימות במשפחה יש לחסל את תופעת תלונות השווא המהווה כאמור אלימות לכשעצמה ומונעת טיפול יעיל באלימות אמת במשפחה על כל רבדיה.                
מאיה הרצברג אלון, עורכת דין מומחית לענייני משפה, גירושין וירושה, בעלת משרד בוטיק ברחובות. כי ליווי אישי זה נכס בשבילך. אתר: http://www.get-luck.co.il

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=169984'> articles.co.il</a>