יום שלישי, 8 בדצמבר 2015

חובת הפרסום וזהות הנפגע בדיני לשון ברע מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס

בס"ד

על מי חל חובת הפרסום וזהות הנפגע בדיני לשון ברע

 מאת מאיר סגל משרד עו"ד נועם קוריס