יום שני, 2 בנובמבר 2015

הענקת דירה במתנה: לא כל-כך פשוט מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

בס"ד
הענקת דירה במתנה: לא כל-כך פשוט מאת מאיר סגל משרד עו"ד  נועם קוריס ושות'

לכאורה אין פשוט ומובן יותר מרצונו של הורה לתת לילדו דירה במתנה. אך פעולה שכזו יכולה להוליד לא מעט בעיות. כיצד נמנעים מטעויות שמובילות למפח נפש?
פשיטת רגל - תהליך מורכב נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/32413">יונתן  בןנון</a>פשיטת רגל היא תהליך מורכב שיש לו שני צדדים – בעל החוב ומי שחייבים לו (הנושה). הבקשה לפשיטת רגל יכולה להיעשות על ידי שני הצדדים. בשני המקרים, שני הצדדים עשויים להסתייע בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל – האחד להבנה מפני הנושים והשני, על מנת לממש את זכותו לקבלת החוב המגיע לו על פי דין.
היתרונות של פשיטת רגל מטעם החייב ברורים למדיי: איום במאסר תלוי מעל ראשו כחרב, מספר הנושים הרב מונע כל סיכוי סביר לאפשרות לעמוד בתשלומים. בקשה לקבלת טפסים בלשכת הוצאה לפועל וייעוץ של עורך דין עשויים לסייע לו בפתיחת הליך, אשר במהלכו וכמשוער גם בסופו ייפסק המרדף הטורדני והמאיים של הנושים אחריו. בנוסף – עם הגשת הבקשה לפשיטת רגל עשויה להצטרף לבקשה זו בקשה להפסקת הליכי ההוצאה לפועל ולקביעת מסגרת סבירה ואפשרית לתשלום על פי מידת יכולתו לכונס הנכסים הרשמי שאל קופתו יועברו הכספים לאחר ההכרזה על החייב כעל פושט רגל.
אסור לבעל החוב להתבלבל: ההכרזה על היותו פושט רגל והפסקת ההליכים נגדו במסגרת ההוצאה לפועל אינה פוטרת אותו מההכרח לשלם את חובותיו – ודאי אינה מייתרת את תביעתם הנושים ממנו. חשוב להבין, כי אדם שהוכרז עליו כעל פושט רגל מוגבל בתנועותיו הכלכליות, נתון לפיקוח צמוד והדוק של נאמן, מוצא נגדו צא עיכוב יציאה מהארץ והוא נאלץ לשאת על מצחו את אות הקין של היותו פושט רגל. לא נעים.
האם לנושים כדאית הכרזה על בעל החוב כעל פושט רגל?
כן ו... לא. כן, כי לאחר הכרזה עליו כעל פושט רגל נחשפים הרכוש והכספים של בעל החוב, לרבות אלה המוברחים או המוסתרים בהליך מזורז לפני התמוטטות העסק שגרם לפשיטת רגל. החוק מגן על הנושה בנושא זה: הכסף והרכוש שהועלמו במשך שנתיים לפני ההכרזה על פשיטת רגל יועברו, לאחר איתורם, אל קופת הנאמן. לא, כי תהליך הוצאה לפועל הוא אגרסיבי ואפקטיבי יותר מבחינתצ הלחץ שעשוי להפעיל נושה על בעל החוב, ואף במסגרתו עשוי להיתן צו עיכוב יציאה מהארץ ואף עיקולים ופקודת מעצר, אשר לא אחת די בעצם האיום הגלום בהם כדי להאיץ ולהגביר את מאמציו של בעל החוב למצוא כל דרך אפשרית לתשלום החוב.
בשורה התחתונה: ההיקלעות למצב, שבו הכרזה על פשיטת רגל היא המוצא האחרון, ברירת המחדל לפני האבדון, מחייבת שיקול דעת. סביר להניח כי בעל החוב נתון בלחצים רבים ובמצב שבו קשה לו לקבל החלטה מושכלת ורציונאלית. ייצוגו על ידי עורך דין היא לא פעם תנאי הכרחי לעצם מיצוי הסיכוי להישרדותו – פשוטו כמשמעו.


מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=141927'> articles.co.il</a>
 

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס