יום שני, 9 בנובמבר 2015

מה חשוב לדעת רגע לפני שרוכשים דירה מקבלן מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'...

בס"ד

זו עומדת להיות עסקת חייכם או אחת מהן. בטרם תמהרו לחתום על הסכם הרכישה, כיוון שאנשי המכירות של הקבלן דחקו בכם, אל תוותרו על בדיקה משפטית של ההסכם על שלל נספחיו באמצעות עו"ד מומחה מטעמכם.  

חובות הגילוי אודות רכישה עצמית
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/36686">ליאור אתגר</a>


במאמר הקודם הצגנו מהי רכישה עצמית של ניירות ערך, המבוצעת על-ידי חברות ציבוריות בישראל. על-פי רוב, מדובר במקרה בו החברה המנפיקה רוכשת את מניותיה-שלה מן הציבור במהלך המסחר בבורסה.
בשל החשיבות הרבה שנותנת הרשות לניירות ערך לתוכניות רכישה עצמית עבור המשקיע הסביר, בשנים האחרונות מקפידה הרשות על חובת גילוי מפורטת אודות תוכנית רכישה שחברה קיבלה על עצמה. לפיכך, על-פי דיני ניירות ערך, יש לגלות לציבור מידע הן בנוגע להחלטת החברה בדבר אישור תוכנית הרכישה והן בנוגע לפעולות הרכישה. כלומר, אין די בפרסום דוחות מיידיים אודות ביצוע כל עסקה בה רכשה החברה ניירות ערך שהונפקו על-ידה, אלא שהתקנות דורשות גם את פרסומו של דוח מיידי בדבר אישור תוכנית הרכישה (ת880), הכולל בין היתק את הפרטים הבאים: דרך ביצוע הרכישה, מועדים מתוכננים לביצוע, סכומים כספיים משוערים או כמות מניות משוערת, השלכות מס, מקורות המימון לביצוע התוכנית ואף נדרש לפרט את נימוקי הדירקטוריון לביצוע הרכישה.
הרגישות הגדולה נובעת מכך שרכישה עצמית עשויה לעורר חשדות הנוגעות לעבירת השימוש במידע פנים. חוק ניירות ערך קובע חזקה כי בידיו של איש הפנים בחברה (נושא משרה) מצוי מידע פנים אודות פעילותה. משכך, מקום בו מבצעים נושאי המשרה של החברה עיסקאות במניותיה, אפילו אם נעשה הדבר בשמה של החברה, הם עלולים להיכנס תחת החזקה כי הם עושים שימוש במידע פנים לצורך ביצוע עסקאות אלו ואף להיות מוחזקים כמי שמשפיע על ויסות שער המניה.
על מנת להגן על נושאי המשרה מפני עבירת שימוש במידע פנים, הלכה הרשות לניירות ערך צעד אחד קדימה ואימצה את הגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית, על-בסיס המודל האמריקאי (Rule 10b5-1). על-פי הנחיית הרשות בעניין משנת 2010, תינתן ההגנה המותרת בדין אם ההתקשרות בעסקת הרכישה תתבצע שלא באמצעות נושא המשרה. דהיינו, אם יישמה החברה תוכנית רכישה שפרטיה התגלו במלואם באמצעות נאמנות עיוורת של גורם שלישי ובלתי קשור, אשר בידיו הופקדה הסמכות לביצוע הרכישות ולהוצאת התוכנית אל הפועל. בכך, הגנת נמל המבטחים מבטיחה כי לא ייעשה שימוש במידע פנים במסגרת התוכנית, שכן הכמויות, שערי הרכישה ומועדיה – ידועים לציבור; ובנוסף, לא קיים חשש כי נושא משרה ביצע את הרכישה בעצמו מאחר והדבר בוצע בידיו של נאמן באופן עיוור לפי הנחיות גלויות וידועות מראש.
עד כה, לא מיהרו חברות רבות לאמץ תוכניות רכישה במסגרת הגנת נמל מבטחים. יחד עם זאת, מגמה זו הולכת ומתהפכת לאחרונה, במיוחד לאור העליה בס, הרגולציה בתחום הממשל התאגידי. אימוצה של תוכנית רכישה במסגרת הגנת מבטחים עשויה למקסם את היתרונות הגלומים ברכישה עצמית עבור התאגידים הרוכשים - במינימום סיכון.

שלכם, ליאור אתגר
מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=141006'> articles.co.il</a>
האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי
אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס