יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס ושות' כותב על האיזון בין חופש הביטוי לשם טוב...

האיזון בין חופש הביטוי לשם טוב

מאת מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס

האיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב

האיזון בין הזכות לחופש ביטוי לבין הזכות לשם טוב מורכב משני נדבכים עיקריים: נקודת האיזון החקיקתית הקבועה בחוק איסור לשון הרע עצמו, ואיזון שיפוטי המבוצע על ידי בית המשפט באמצעות פרשנות החוק ויישומו הלכה למעשה.

טוען רבני - באלו מקרים רצוי להיעזר בו?
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/28344">אפרת אביב


</a>

בית הדין הרבני מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט בישראל ולו הסמכויות לדון ולפסוק במגוון רחב של תחומים מחיינו. טוען רבני הינו איש מקצוע שהוכשר בצורה ממוקדת על מנת לייצג את לקוחותיו בערכאה זו, וכאן נלמד מעט יותר אודות המקרים בהם ניעזר בו ועל תחומי אחריותו.

גירושין

שכיחות הזוגות שמחליטים לפרק את התא המשפחתי שיצרו ולהתגרש עולה מדי שנה. בידי זוגות אלו עומדות שתי אפשרויות בחירה בנוגע ל-"ישות" המשפטית שתפסוק בתיק הגירושין שלהם, ובמקרים רבים הם מגיעים לרבנות וזקוקים לליווי בידי אדם שמכר את המערכת על בוריה. טוען רבני הינו אדם מעל גיל 18 שלמד בישיבה מעל 4 שנים ועמד בהצלחה בקורס בן 300 שעות שממוקד בייצוג לקוחות אל מול בית הדין הרבני. הטוען הרבני בקיא ברזי הפסיקות וההלכה היהודית בדיני הגירושין, ועל כן כדאי מאוד להיוועץ בו טרם הפניה לערכאה זו ולהסתייע בו בייצוג אל מול הדיינים וקביעת האסטרטגיה המתאימה מראש.

גיור ובירור יהדות

מקרים שקשורים בגיור ו/או הוכחת יהדות עשויים לעיתים להימשך על פני זמן רב ללא היעזרות באיש מקצוע שבקיא בפסיקות ההלכתיות והתקדימים השונים של בית הדין הרבני. טוען רבני מוסמך יכול לעזור לבני הזוג בכל ההליך הקשור בהתדיינות אל מול דייני בית הדין בטרם יתקשרו בברית הנישואים, ולהוכיח את תהליכי הגיור או את היהדות מלכתחילה. קביעת האסטרטגיה טרם מעמד הדיון בפני הרבנים חשובה ביותר על מנת לצלוח את הדרך.

פסולי חיתון

ע"פ ההגדרה, פסולי חיתון הינם בני זוג אשר אינם יכולים להינשא זה לזו ע"פ ההלכה היהודית. במקרים בהם בני הזוג עדיין מעוניינים להינשא ברבנות (ולא במסגרת נישואים אזרחיים) והם מוגדרים כפסולי חיתון, כדאי מאוד להסתייע בטוען רבני. בקיאותו בהלכה היהודית בדינים אלו עוזרת לו לשכנע את הדיינים לאשר את הנישואין של פסולי החיתון כדת וכדין, וזאת באמצעות טיעונים קונקרטיים.

הטוען הרבני עוסק בנוסף בנושאים של צוואות וירושות, תביעות ממוניות פשוטות ומורכבות ועוד.

אם כדאי להעדיף טוען רבני על פני עורך דין לדיני משפחה?

בסופו של דבר, מרגע שתיק משפטי כלשהו מגיע לדיון ביתן כתלי בית הדין הרבני, הטוען הרבני יכול לעזור עד לאין שיעור בייצוג הלקוחות על הצד הטוב ביותר, מנקודת המבט ההלכתית, אליה מתייחס בית הדין הרבני באופן מודגש. ובאשר לשאלה האם לבחור לעצמינו עורך דין או טוען רבני? הרי שמומלץ להיעזר בדמות המנוסה ביותר בייצוג לקוחות אל מול בתי הדין הרבניים בתחום התביעה שלכם. מאחר וטוען רבני הוכשר בדיוק למטרה זו ופועל אך ורק בין כתלי ערכאה זו, הרי שישנה עדיפות לבחירה בו על פני עורך דין שאינו "חי" את בית הדין הרבני ברוב תיקיו.

 


www.zamir-law.com

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=175321'> articles.co.il</a>

·