יום שישי, 30 באוקטובר 2015

חנן צוריאלי מבקש מעו"ד נועם קוריס שיסכים לדחיית הערעור בעצמו ללא צו להוצאות משפט נוספות...

חנן צוריאלי ערער על פסק הדין של בית המשפט השלום בתל אביב אל בית המשפט המחוזי בתל אביב, שם הציע לו בית המשפט הנכבד בנימוס  לבקש מעו"ד נועם קוריס שיסכים לדחיית הערעור בעצמו ללא צו להוצאות משפט נוספות...

לפסק הדין המלא של בית משפט השלום: חנן צוריאלי


ניגוד עניינים של עו"ד אופיר לב בבית המשפט השלום בפתח תקווה.


אודות עו"ד נועם קוריס:


·    
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:


נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס