יום שלישי, 3 בנובמבר 2015

תפקיד הנאמן בפשיטת רגל מאת עו"ד ניסים מועלם משרד עו"ד נועם קוריס ושות'....

תפקיד הנאמן בפשיטת רגל מאת עו"ד ניסים מועלם משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

האפשרות האחרונה שעומדת לחייב אשר נמצא בחדלות פירעון, זהו חייב שאינו יכול להחזיר את חובותיו לנושים, הוא רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל, הליך פשיטת רגל בא לאזן בין זכות הנושים לקבל את החובות המגיעים להם לבן זכותו של החייב שייצר חובות בתום לב כדי לשקם את חייב.
על החייב להגיש בקשת לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי שלו מוקנית הסמוכות עניינית והמקומית, מכוח סמכותו השיורית.
בהליך פשיטת רגל ישנם מספר בעלי תפקידים והם:
  1. החייב- החייב עומד כל העת למבחן, אם הוא נהג/נוהג בתום לב ואם הוא ראוי לקבל צו הפטר, לפיו החייב יהא מופטר מכל חובותיו (שנוצרו טרם צו הכינוס) וייצא לדרך חדשה בחייו.
  2. הנושים- הנושים דואגים לאינטרס הכספי שלהם באמצעות הגשת תביעות חוב ומעקב אחר ההליכים השונים.
  3. בית המשפט "נעזר" בבעלי תפקידים, כונס נכסים ונאמן לצורך ניהול נכסי החייב בדיקת חובותיו וקבלת החלטות באשר לגורל החייב, נכסיו וחובותיו.
תפקיד כונס נכסים הרשמי הוא אמון על ביצוע התפקיד, עו"ד מטעם כונס הנכסים אוספים מידע לגבי נכסי החייב על ידי כינוס אספות נושים וכל פעולה אחרת הנחוצה לגילוי נכסיו של החייב.
פעמים רבות בית המשפט ממנה עו"ד חיצוני המכונה "מנהל מיוחד" שפועל במקום הכונס נכסים מטעמי יעילות וכוח אדם, לאחר הכרזת פשיטת רגל הוא הופך "לנאמן".
לנאמן יש סמכויות נרחבות ביותר ומעין שיפוטיות, הוא רשאי לחקור ולקבל מידע מכל גוף ו/או רשות בדבר כל נכסי החייב וכנסותיו.
הנאמן בודק ומכריע בתביעות חוב של הנושים כלפי החייב והכרעתו מחייבת ככל החלטה שיפוטית, מי שרואה עצמו נפגע מהחלטות הנאמן הוא יוכל לערער עליהן בפני בית משפט מחוזי.
יתרה מכך במסגרת החלטות השיפוטיות של הנאמן כוחו הינו רב, וסמכותו לשנות קביעות שיפוטיות שניתנו במסגרת תביעות חוב בבית המשפט של הנושים נגד החייב.
נקבע בפסק דין פש"ר 185-06 מורן ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי – מחוז חיפה ואח', (פורסם בנבו) כי:
"כאשר הנאמן נדרש להכריע בתביעת חוב הוא ממלא תפקיד שיפוטי [ראה ספרם של ש.לוין וא.גרוניס/פשיטת רגל, מהדורה שלישית עמ' 286 והערה 16 שם]. מבחינה מסוימת כוחו עולה על כוחו של בית משפט".

ניתן להבין כי החלטות של הנאמן, גוברת כביכול על החלטות של בית המשפט.
בערעור אזרחי מס' 471/65 מפרק חברת קסטנבאום לייצור בע"מ (פסח מור, עו"ד) נגד מדינת ישראל,(פורסם בנבו), קבע בית המשפט העליון כך:
"נאמן (בפשיטת-רגל), כשהוא בוחן הוכחת חוב על-מנת להחליט אם לקבלה או לדחותה, זכותו היא וחובתו לדרוש עדות משביעת רצון כי החוב שעליו מבוססת ההוכחה הוא חוב אמיתי. שום פסק-דין שנתקבל נגד החייב, שום התחייבות שניתנה על-ידו ושום חשבון שנעשה עמו, אינם יכולים לשלול זכות זו מהנאמן. הוא רשאי ללכת מאחורי צורות אלו כדי להגיע אל האמת וההשתק שיכול להיות כי פושט-הרגל שיעבד את עצמו אליו, לא יועיל כנגדו."

לכן הנאמן ככול שהוא מוצא לנכון הוא יכול ואף צריך "לפתוח" כל חוב ולרדת לשורשו, לאחר בדיקת הנאמן מוסמך לקבל באופן חלקי או לדחות תביעת חוב, גם אם החלטתו סותרת פס"ד שניתן ע"י בית משפט באותו נושא.
הנאמן יבטל פסק דין שניתן על ידי בית המשפט רק במקרים יש בהם צדק מהותי כגון פסק דין שניתן בהעדר הגנה ולא נערך דיון לגוף התביעה.  
נקבע בפסק דין בעא  1057/91  גבריאל הרצל נ' יחיאל מכטיגר, פ"ד מו(4) 353,
כי למעשה חובתו וסמכותו של הנאמן "להציץ" אל מאחורי פסקי דין והתחייבויות שונות של החייב, הוא למנוע מצב של הברחת נכסים, על ידי יצירת חובות פיקטיביים לקרובי משפחה, למשל.
בית המשפט בפסה"ד הנ"ל הפנה לספרו של ד"ר ש' לוין, פשיטת רגל (חברה ישראלית להכשרה מקצועית, תשמ"ד) 75), שם נכתב כי "היה החוב נשוא התביעה מבוסס על פסק דין נגד החייב רשאי הנאמן לבדוק את התמורה שניתנה בעדו ואם הובאה ראיה שהפסק הושג בנסיבות שיש בהן משום תרמית, קנוניה או עיוות דין או שהחוב האמיתי שונה מחוב פסק הדין, רשאי הוא לדחות את תביעת החוב, כולה או מקצתה, והוא הדין בפשרה שנערכה עם החייב". 

אודות משרד עו"ד נועם קוריס:


מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

עו"ד נועם קוריס מכתב המלצה מחברת בזק...

·          


מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס