יום חמישי, 26 במאי 2016

סיני ליבל הגיש גם נגדך תביעה ייצוגית ?

   סיני ליבל הגיש גם נגדך תביעה ייצוגית ? כדאי שתדע כמה דברים על מה שקבע בית המשפט אודות סיני ליבל....

"ליבל אינו מייצג הולם נוכח סגנונו הבוטה והמתלהם, כפי שעולה מהחלטות בית המשפט קמא"

וגם, "המערער אינו המבקש המתאים לייצג את הקבוצה"

ראו ע"א 3022/08 סיני ליבל ואח' נ' נ.ד. יישום פתרונות פרקטיים בע"מ ואח' (פורסם בנבו)

ראו בבש"א (ת"א 8974/09 סיני ליבל נ' עמרי רוטשילד ואח' (פורסם בנבו), כדלקמן:

"לא טובתה של הקבוצה המיוצגת הוא שעומד ביסוד הבקשה, אלא אך ורק תועלתו האישית של ליבל המעוניין 'בכל מחיר' לקבל לידיו 'עמדת הייצוג' ואינו מוכן להשלים עם כך שמלאכת הייצוג הופקדה כדין בידי אחרים"

ראו גם, עתמ (ת"א) 56715-11-13 סיני ליבל נ' עו"ד מיכאל בך (פורסם בנבו), כדלקמן:

"עיון בתלונה מעלה כי ההליכים הרבים בהם נוקט העותר, שרק מקצתם פורטו על ידי, מזינים את עצמם והעותר עושה שימוש בכל בדל משפט... על מנת ליצור יש מאין עילה חדשה להגשת תלונה חדשה או הליך נוסף."

וראו גם עת המבקש היה מיוצג על ידי בא כוחו כאן,

"הגשת התביעה כנגד הנתבעים הנוכחיים בנסיבות אלו, יש לראות בה גם כטורדנית וקנטרנית וגם בשל כך דינה להידחות"

ראו ת"א 51987-04-12 סיני ליבל נ' עו"ד מיכאל בך ואח' (פורסם בנבו)

וראו גם, בש"א 4859/14 סיני ליבל נ' פרטנר תקשורת בע"מ ואח' (פורסם בנבו), כדלקמן:

"המערער שב וטוען כי מצבו הכלכלי מושפע מההוצאות שהושתו עליו בהליכים השונים שפתח, ומונה הוצאות שנפסקו לחובתו בסך 91,040 ₪..."

וראו גם, ת"ק 43168-10-12 סיני ליבל נ' פלאפון ואח' (פורסם בנבו), כדלקמן:

"גם פנייתו של התובע לנציב תלונות הציבור על השופטים נדחתה מאחר ושאלת הייצוג הינה בתחום שיקול הדעת של השופט שדן בתיק"

וראו גם, ע"א (ת"א) 9227-04-13 סיני ליבל נ' מיכאל בך ואח' (פורסם בנבו), כדלקמן:

"בנסיבות שפורטו המדובר בבקשת סרק שלא היה מקום להגישה"

וראו גם, ע"א 9227-04-13 ליבל נ' בך ואח' (פורסם בנבו), כדלקמן:

"לא מקובל שישתמש בסגנון שמקומו לא יכירנו בבית המשפט. הוא הדין בהטחת האשמות שחלקן הגדול אינו רלוונטי לתובענה כפי שהוגשה. יתר על כן, אין להתעלם מהבקשות הרבות שהגיש המערער, לרבות במסגרת הליכי הערעור, ומכל מקום צדק בא כוח המשיבים בטענתו כי יש מקום לחייב את המערער בהוצאות משמעותיות"

וראו גם, תק 34540-05-12 סיני ליבל נ' פלאפון תקשורת (פורסם בנבו), כדלקמן:

"התרשמתי שהתובע שש אלי מאבק עם הנתבעת, כאשר הוא מחכה לכשלונה ולהזדמנות להגיש תביעה נוספת, בתקווה לזכות בפיצוי. התובע, כאמור, גם הודיע מראש שאינו מוכן לשום פשרה והעמיד את התביעה על סכום גבוה במיוחד כדי למנוע פשרה, בבחינת ' יקוב הדין את ההר', ובסכום פעוט של אגרה, יתדיין התובע בבית המשפט לתביעות קטנות, תוך בזבוז זמן שיפוטי יקר, על מנת שיהא בידו הזמן לפרוס את משנתו כנגד הנתבעת והחברות כמוה."

וראו גם, עומרי רוטשילד ואח' נ' פרטנר תקשורת ואח' (פורסם בנבו), כדלקמן:

"ליבל הגיש ערעור על החלטה זאת לבית המשפט העליון, שנדחה ביום 08.04.10... עד להכרעה בערעור עתר ליבל לעיכוב הליכים בתובענות הייצוגיות- בקשה שנדחתה על ידי משלא מצאתי בה ממש...
ליבל שב וממחזר אותן טענות שהועלו על ידו זה מכבר בשלבים קודמים של הדיון, מריבתן טענות לגופם של הצדדים לתובענות הייצוגיות דנן ובאי כוחם- טענות קשות וחסרות ביסוס שאין להן מקום. מדובר איפוא בהתנגדות סתמית וחסרת ממש"

וראו גם, בש"א 89474/09 סיני ליבל נ' עמרי רוטשילד ואח' (פורסם בנבו)

"הלשון המתלהמת והמשתלחת שליבל נוקט בה בבקשותיו כנגד התובעים המייצגים ראויה לביקורת. דומה שהאיפוק שמגלים התובעים המייצגים כלפי סגנונו של ליבל כמו גם העובדה שבית משפט זה 'לפנים משורת הדין' החליט שלא לחייב את ליבל בהוצאות בגין הבקשה הקודמת לעיכוב הליכים שנדחתה- מתפרשים אצל ליבל שלא כראוי ותוך ניצול לרעה של הליכי בית המשפט. אין איפוא מקום להוסיף ולנהוג עם ליבל לפנים משורת הדין"

בש"א 3180/07 פרטנר תקשורת ואח' נ' עמרי רוטשילד ואח' (פורסם בנבו)

"סוף דבר

אני מורה על מחיקתה של בקשת ליבל מכוח סעיף 7(ב)(1) לחוק, ומשכך גם על מחיקת התובענה נושא ת.א. 2720/06. ליבל ישלמו לפרטנר מצד אחד ולמבקשים בבקשת רוטשילד מצד שני הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום כולל של 10,000 ₪ לכל צד"

וראו גם,

בג"ץ 5011/13 סיני ליבל נ' היועץ המשפטי לנציב שירות המדינה ואח' (מצ"ב ומסומן 12'), כדלקמן:

"בג"ץ דחה את העתירה על הסף בקובעו כי טענות העותר נדחו לגופן בעתירה קודמת וכי לא הוגשו ראיות שלא ניתן היה לדעת עליהן בעת הגשת העתיקה הקודמת, ובייחוד נוכח תוכנן של ראיות אלה, שאינו מגלה עילה למתן הסעדים שנתבקשו בעתירה"


עוד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס